12:e ECNDT konferensen om oförstörande provning hålls i Göteborg, Sverige, 11-15 juni, 2018.

Den 12:e europeiska konferensen för oförstörande provning äger rum i Göteborg den 11-15 juni 2018. På konferensen medverkar universitet och högskolor som utbildar och forskar inom oförstörande provning, företag som tillhandahåller teknik och utrustning för oförstörande provning, företag som tillhandahåller tjänster för oförstörande provning samt företag som utbildar och certifierar personal inom oförstörande provning. Konferensens tyngdpunkt är den europeiska marknaden men även utställare och deltagare från övriga världen medverkar. Konferensen arrangeras av föreningarna för oförstörande provning i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Läs mer om konferensen på www.ecndt2018.com.

Som ledande leverantör av utrustning och tjänster för oförstörande provning kommer givetvis FORCE Technology att medverka på ECNDT 2018 både som utställare och presentatör av en rad ämnen av det senaste inom vår utveckling inom oförstörande provning.

På utställningen kommer vi bland annat att visa upp:

På konferensen kommer vi att presentera följande ämnen:

  • Risk based subsea inspection planning and Integrity management by use of the FiGS® CP sensor.
  • In-service inspection of sealing surfaces on flanges with 3D phased-array ultrasonic technique.
  • Automated ultrasonic tube-to tube sheet weld scanning system.
  • Automated ultrasonic inspection of nozzles with 3D phased-array ultrasonic technique.

Vi ser fram att träffa er på ECNDT 2018. Anmälan till konferensen kan ske från mitten av september och görs på www.ecndt2018.com. För mer information, kontakta Joakim Lindahl.