Förvärvet är en del av Kiwa Inspectas tillväxtstrategi för att stärka positionen på den svenska marknaden.

Kiwa Inspecta och FORCE Technology är två ledande organisationer som länge erbjudit kundanpassade tjänster inom besiktning och provning samt certifiering av produkter, personer och processer på den svenska marknaden. Bolagen kommer tillsammans att öka sin kompetens och bli en komplett leverantör.

- Det här är helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger Erik Landgren, VD, Kiwa Inspecta. Det innebär att vi kommer att öka servicegraden till t.ex. process- och tillverkningsindustrin, papper och massa, gruvdrift, kraftproduktion och ägare av installationer i byggnader. Vi kommer även kunna utveckla och erbjuda ett bredare och mer innovativt utbud av tjänster till våra kunder.

Kiwa Inspectas tjänsteutbud utökas bland annat med fler specialisttjänster inom stål, betong samt flygsektorn.

Avtalet omfattar endast den svenska delen av FORCE Technology som kommer att integreras i Kiwa Inspectas organisation.

- Det känns helt rätt att bli del av ett företag som har en så pass hög kompetensnivå som Kiwa Inspecta. Våra kunder kommer att få en fortsatt god service och får dessutom ta del av ett större tjänsteutbud säger Per Gelang, VD, FORCE Technology Sweden AB.

För mer information kontakta:

Per Gelang, VD FORCE Technology Sweden AB, Tel +46 21 490 3000

Vigtig kundinformation

  • Försäljningen kommer inte att påverka pågående arbeten och projekt hos FORCE Technology Sweden AB, de fortsätter som planerat och avtalat med respektive kund.
  • Beställning och planering av nya projekt görs tillsvidare som vanligt, och enligt redan gällande avtal.
  • Vi kommer löpande att informera om vad försäljningen till Kiwa Inspecta AB ger för framtida möjligheter.
  • Om frågor eller otydligheter uppstår, kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos FORCE, eller skicka ett email till info@forcetechnology.se 

Tjänster från Danmark och Norge

Affären har ingen effekt på de tjänster som levereras till svenska kunder från FORCE Technology i Danmark eller Norge; dessa tjänster eller kunder blir alltså inte berörda.
Frågor om detta kan skickas till info@force.dk

Emissionskunder i Sverige

Affären har heller ingen effekt på den verksamhet som omfattar emissionsmätningar i Sverige, vare sig de är utförda av FORCE Technology Sweden AB, eller någon annan FORCE Technology enhet.

Alla dessa kunder kommer även i framtiden att bli betjänade av samma FORCE team.

Mer information kommer direkt till de berörda kunderna.

Frågor om detta rättas helst till Susanna Henriksson, ser@force.se

Certifiering

För kunder som har blivit certifierade genom FORCE Certification i Danmark, så blir det inga förändringar. Certifikat kommer att fortsätta att vara giltiga.

Mer information kommer direkt till de berörda kunderna.

Frågor i samband med detta rättas gärna till Niels Ovesen, no@force.dk