2014-08-27 Ett ramavtal har tecknats mellan FORCE Technology Sweden AB och INEOS Sverige AB.

Avtalet ger INEOS Sverige AB möjlighet att avropa tjänster inom oförstörande provning och avancerad oförstörande provning för anläggningen i Stenungsund.

INEOS anläggning i Stenungsund
INEOS Sverige AB i Stenungsund är ett företag som tillverkar polyvinylklorid (PVC), lut och saltsyra. Produktionsanläggningen är en fullt integrerad anläggning från konvertering av råsalt till färdig PVC och är den enda produktionsanläggningen av detta slag i Sverige. 

Avtalet gäller till och med 2015-12-31.