Som tillverkare av hela eller delar av anläggningar har du många krav att ta hänsyn till. Låt oss hjälpa dig genom att beskriva två områden med anknytning till tryckbärande anordningar. Du får båda genomgångarna samma dag.

Två intressanta nyheter

Som tillverkare av hela eller delar av anläggningar har du många krav att ta hänsyn till. Låt oss hjälpa dig genom att beskriva två områden med anknytning till tryckbärande anordningar. Du får båda genomgångarna samma dag. Anmäl dig till hel eller halvdag.

Nytt direktiv för tryckbärande anordningar
Den 19 juli i år gäller en ny utgåva av PED och omfattar alla anordningar som sätts på marknaden från detta datum. 

Krav på bärverksdelar i stålkonstruktioner 
Från 1 juli 2014 ska alla byggprodukter i stål vara CE-märkta. Vi går igenom de olika delarna och hur de är kopplade till varandra.