Test af produkter og strukturer

Test af strukturer, produkter og fuld-skala store komponenter sikrer tidlige optimering og derved besparelser og længere levetider.

Vores services

Akkrediteret test af engangshandsker

/Service

Akkrediteret test af engangshandsker jf. gældende standard EN 455 for medicinsk udstyr eller EN 374.

CO2-fangst og -lagring (CCS)

/Service

Test dine materialer til CCS-anlæg i vores HPHT-laboratorie og minimér risikoen for korrosion.

e-mærkning af færdigpakninger

/Service

e-mærkning sikrer, at dine færdigpakninger ikke kan nægtes indført i et EEA-land.

ISTA certificeret transporttest

/Service

En måde at sikre, at dine varer kommer sikkert frem, er gennem en ISTA certificeret transporttest.

Klimatest af store komponenter

/Service

Afprøvning af store komponenter, konstruktioner og funktionssystemeri et realistisk havklima.

Mekanisk test af store komponenter

/Service

Test med statiske og dynamiske ekstrembelastninger med simuleret påvirkning fra bølger og vind.

Produktprøvning, -gennemgang og -certificering

/Service

One-stop shop - vi finder en løsning på dine kravspecifikationer til produktprøvning.

Test af community face covering

/Service

Akkrediteret test af community face covering. Stofmasker og stofmundbind, jf. CWA 17553 og DS 3000:2021.

Test af håndsprit og desinfektionsmidler

/Service

Test af håndsprit og desinfektionsmidler, herunder desinfektion af overflader, wipes mv.

Test af medicinske mundbind

/Service

Akkrediteret test og hjælp til CE-registrering af medicinske mundbind jf. gældende standard EN 14683.

Test af sprøjter og safety boxes

/Service

Test og dokumentation af spøjter og safety boxes jf. PQS-kravene.

Test og certificering af ansigtsvisirer og briller

/Service

Akkrediteret test og certificering af ansigtsvisirer og sikkerhedsbriller jf. gældende standard EN 166 samt EN 167 og EN 168.

Test og certificering af beskyttelsesbeklædning

/Service

Test af beskyttelsesbeklædning jf. EN 943, EN 14605, EN ISO 13982, EN 1073, EN 14126 og EN 13034.

Test og certificering af filtrerende ansigtsmasker

/Service

Test og certificering af filtrerende ansigtsmasker jf. standarder EN 149, EN 1827, En 140, EN 143.

Typeprøvning af målere

/Service

Godkendelse af vand-, varmeenergi-, gas- og kølemålere iht. lovgivning og standarder.

Værnemidler og medicinsk udstyr: test og godkendelse

/Service

Services relateret til COVID-19 for importører, producenter og forhandlere.