Simuleringer og CFD

Simuleringsstudier af et nyt eller redesigned havnelayout vil gøre dig i stand til at tage stilling til mulige udgravninger, mens flowdynamikken kan hjælpe dig med at optimere flowet omkring et skib eller i et forbrændingsanlæg.

Vores ydelser

Design og flow

/Service

Design og optimering af optimale flowløsninger, så du kan opfylde stigende krav til ydeevne, energieffektivitet og miljøbelastning

Forbrændingssimulering

/Service

Vi tilbyder rådgivning om design og optimering for optimale flowløsninger, som sikrer dit anlægs optimale ydeevne

Havnestudier

/Service

Bygning eller ombygning af en havn er en stor investering, som kan have omfattende økonomiske og miljømæssige konsekvenser, og som kræver, at der tages stilling til en lang række spørgsmål. Ved hjælp af simulatorer kan flere scenarier simuleres og afprøves. 

Simulatorbaseret træning

/Service

Det er almindeligt anerkendt, at træning i et virtuelt miljø styrker kompetencer og opbygger erfaring langt hurtigere.

Simulatorstudier

/Service

Simulatorstudier af maritime operationer er af stor betydning for at kunne træffe de rigtige beslutninger samt undersøge kompleksiteten af et maritimt projekt.  

Skibs- og havnemodeller

/Service

Vi baserer vores skibs- og havnemodeller på de mest pålidelige og nøjagtige metoder, og vores modeller genskaber altid virkeligheden ned til mindste detalje.  

Skibssimulatorer

/Service

Realismen af en skibssimulator er afgørende for udbyttet i forbindelse med undervisning, træning og planlægning.

Skrogoptimering

/Service

Det er muligt at vurdere mange parametre ved hjælp af Computational Fluid Dynamics (CFD), og skrogoptimeringen kan hjælpes videre med detaljeret indsigt i flowkarakteristika. 

Specielle flowstudier

/Service

Specielle flowstudier kan bruges i de tidlige stadier af et skibsprojekt eller i forbindelse med ombygning af et eksisterende skib. 

Vurdering af et skibs driftstilstand

/Service

For at sikre, at et skib kan performe i henhold til kontrakten, gennemføres numeriske beregninger og still water tank tests med et fremdrivningssystem svarende til det, der er i det virkelige skib. 

Relateret indhold

Digital tvillinger - vejen til grønnere sejlads

Digitale tvillinger – en del af vejen til grønnere sejlads

/Nyhed

Studie af performance data og machine learning skal være med til at forbedre træningen af kaptajner.

Multifysiske digitale tvillinger

Produktinnovation med digitale tvillinger

/Projekt

Nye forretningspotentialer afsøges ved anvendelse af multifysiske digitale simuleringsværktøjer.

Maritime luftemissioner

Temadag om maritime emissioner

/Nyhed

Stor interesse for reduktions-teknologier, monitorerings-løsninger og lovgivning på temadag i februar 2018.

ShippingLab

/Projekt

Optimering af skibes manøvreringsegenskaber ved hjælp af digitale tvillinger.

Eksempel på avanceret løfteudstyr: Løftelåg til vindmøllevinger fra Etronic Wind Solutions

Simulering af avanceret løfteudstyr - offshore vind

/Projekt

Nye simuleringsværktøjer skal understøtter design, test og operatørtræning for avanceret løfteudstyr i offshore-sektoren.

Sikker og effektiv besejling - Projekt støttet af resultatkontraktmidler fra Styrelsen og Institutioner og Uddannelsesstøtte

Sikker og effektiv besejling

/Projekt

En forbedret hydrodynamisk skibsmodel skal sikre nøjagtig manøvreringssimulering.

Vordingborg havn, simulator studie, havnestudium, havneudvidelse

Havneudvidelse giver vækstmuligheder for Vordingborg Havn

/Case

En millioninvestering skal gøre det muligt for Vordingborg Havn at blive en regional havn med fokus på udskibning af lokalt og regionalt producerede varer.

Med CFD-simuleringer kan vi teste afsvovling af røggassen og opnå en emissions-reduktion.

Millioner af mennesker får det bedre pga renere luft

/Case

Ved hjælp af CFD-simulering hjælper vi store kinesiske kraftværker og industrivirksomheder med at fjerne sundhedsskadelige stoffer fra deres røggasser.

Installation af offshore vindmøller, FORCE Technology, vindenergi

Installation og service af offshore vindturbiner

/Case

Vi udvikler nye simulator-egenskaber i SimFlex4, som er dedikerede til det komplekse behov, som den hurtigt voksende industri indenfor offshore vindturbine installation og service oplever.